YUNEL SUPERVAC (R) Serisi Sabit Tip Endüstriyel Vakumla Temizleme ve Toplama Sisteminin Montajı

Yine yeniden, Kömür Yakan Bir Başka Termik Santral’de Genel Kazan Katlarının Temizliğinde Eşsiz Çözüm…

Aynı anda iki Termik Santral’de de YUNEL SUPERVAC (R) Serisi Sabit Tip Endüstriyel Vakumla Temizleme ve Toplama Sisteminin Montajı yapılıp, devreye alınmıştır. Türk Mühendisliğinin gururu olan bu sistemler kullanılarak kısa sürede katlarda biriken külü ve kömürü ortamdan uzaklaştırılır, tozumadan ve yığılmadan kaynaklı olası problemlerin önüne geçilmesini sağlar. Türkiye’de bir çok Termik Santral, Maden, Çimento Fabrikası da dahil olmak üzere katı malzeme ile çalışan bir çok sektördeki firmaya başarı ile yıllardır hizmet vermektedir.